تازه ها
امروز : دوشنبه، 10 بهمن 1401

برای نابودی اسرائیل فقط یک کلیک باقی است

تاریخ : 11 دی 1348, 03:30 نویسنده : پایگاه اطلاع رسانی جمعیت بازدیدها : 252 نظرات : موضوع : اخبار شورای مقاومت اسلامی
به نقل از شبکه سایبری انصار:
تعداد موشک های مورد نیاز برای نابودی کامل اسراییل : 

این مقاله با احتساب ساختمانها و اماکن حساس موجود در سرزمین های اشغالی و شعاع و قدرت تخریب موشک های متوسط ایران و همچنین مطالعه ی برخی حملات موشکی مانند وقایع قبل از جنگ دوم خلیج فارس , حمله 2018 به ارامکو و موشکباران عین الاسد تهیه شده است . 

عدد تقریبی است و میتواند بیشتر یا حتی با حذف برخی اهداف مانند مناطق صنعتی و علمی به عنوان زیرساخت آینده فلسطین کمتر شود . 

 

فلج کردن کردن نیروی هوایی : 

 🔹تعداد فرودگاه ها : 20 فرودگاه 

- هدف قراردادن باندها هر فرودگاه به طور میانگین 20 موشک ( 400 تیره  ) 
-  ساختمانهای برج مراقب و سیستم ناوبری هرفرودگاه 5 موشک ( 100 تیره  ) 

نابودی ساختمان های مدیریت شهری و استانی ( با درنظرگیری میانگین 5 موشک برای هر ساختمان )  : 

-  5 ساختمان استانداری  ( 25 تیره ) 
-  10 ساختمان فرمانداری اصلی ( 50 تیره ) 
- ساختمانهای شهرداری 50 شهر دیگر ( 250 تیره ) 

نابودی مناطق سیاسی : 

- ساختمان کنست یا همان پارلمان اسراییل ( 10 تیره ) 
- ساختمانهای 28 وزارتخانه ( 280 تیره ) 
- ساختمان ریاست جمهوری ( 10 تیره ) 
- ساختمان نخست وزیری ( 10 تیره ) 
- منزل 30 وزیر ( 30 تیره ) 

مناطق صنعتی , اقتصادی و علمی : 
-  1000 واحد صنعتی و اقتصادی هرکدام از 1 تا 5 تیره به احتساب بزرگی ( حدودا 3000 تیره ) 
- 8 دانشگاه بزرگ هرکدام 20 تیره ( 180 تیره ) 
- 8 نیروگاه اتمی هرکدام 20 تیره ( 180 تیره ) 
- 100 نیروگاه و پالایشگاه برق نفت گاز و مشتقات نفتی هرکدام 20 تیره ( 2000 تیره )


مناطق نظامی و امنیتی : 

- 50 ساختمان اصلی پلیس هر شهر ( 250 تیره ) 
- 50 پایگاه کوچک نظامی یا امنیتی هر شهر ( 250 تیره ) 
- 10 پایگاه اصلی نظامی هرکدام 20 تیره برای ساختمانهای فرماندهی و محل دپوی مهمات ( 200 تیره )

اهداف دیگر مانند رادار ها آنتن های مرکزی و ساختمانهای رادیو تلویزیون ( 800 تیره )


جمعا : 8000 تیره موشک اصلی توسط ایران و 100 هزار راکت کوچک و خمپاره برای درگیر کردن پدافند این رژیم توسط حزب الله . 

بنا به تجربه ی جنگ دوم خلیج فارس ( تهاجم به عراق )  این عملیات موجب قطع ارتباط صدها هزار سرباز با مرکز فرماندهی شده و عملا شیرازه این ارتش از هم میپاشد , بدین صورت نیروها یا فرار کرده یا بنا به تجربه و اموزش به نبرد های چریکی جسته و گریخته و صد البته محکوم به شکست روی میاوردند . 

بنا به تجربه ی اخراج اسراییل از جنوب لبنان ( سال 2000 ) میتوان بعد از این عملیات برق آسا مردم فلسطین ( ساکنین داخل سرزمین های اشغالی و یا اردنی های فلسطینی تبار ) را به راهپیمایی های چند صد هزار نفری به سمت مناطق مهم سرزمین های اشغالی تشویق کرده تا عملا تمام کنترل ها از دست ارتش اشغالگر خارج شود . 

همچنین بزرگترین چالش ایران یعنی تسلیحات هسته ای اسراییل را میتوان بااین عملیات برق آسا خنثی نمود .