بیوگرافی دکتر زهرا مصطفوی رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطیندکتر زهرا مصطفوی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه  تهران است.

مختصری از سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی فلسفه وحکمت اسلامی از دانشگاه تهران در سال 1374

تجارب آموزشی:

 تدریس : فلسفه، منطق، کلام، مبانی تعلیم و تربیت در اسلام، فلسفه اخلاق، . . . .

1.تالیفات:

•    مبانی فکری امام خمینی (ره)( ترجمه شده به فنلاندی)، مترجم: دکتر جاکوهاهن آنتیلا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، 1999.
•    نوآوریهای فلسفی صدر المتالهین، انتشارات حکمت، تهران، 1385.
•    تأملات و تحقيقات پيرامون برخی مسائل فلسفه و کلام، انتشارات اطلاعات،  تهران، 1385.
•    مبانی نظری اخلاق و تربيت اسلامی، انتشارات اطلاعات، تهران، 1385.
•    شرح قواعد المرام، انتشارات اطلاعات، تهران، 1386.
•    آب حیات در ظلمات، انتشارات اطلاعات، تهران، 1386.
•    آوای محمدی رسولان
•    محصِّل افکار صدرالمتالهین
•    جستارهایی درباره فلسطین

2. مقالات:

الف. مقالات پژوهشی:

•    آرا متکلمان و آیات مورد استفاده ایشان در اثبات عصمت انبیاء، مجله مقالات و بررسیها فلسفه و کلام، سال دوم: شماره 74 ، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، زمستان 1382.
•    بازسازی نظر خیام درباره وجود، مجله مقالات و بررسیها  فلسفه و کلام، سال دوم: شماره 77، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1384.
•    Sadr ul Mota allehin on Platonic Ideas. Hecmat Va Falsafeh, No. Allame Tabatabaei University. Iran: Tehran, July 1385.
•    نگاهی جدید به مقدمات، جایگاه و آثار بحث زیادت وجود بر ماهیت، فصلنامه خردنامه صدرا، شماره 47، حکمت صدرا، بهار 1386.
•    آثار نظریه دهر و حدوث دهری در حکمت یمانی میرداماد، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره 22، بهار 1386.
•    اقسام جوهر از نظر صدرالمتالهین، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 51، زمستان 1386.
•    نوآوریهای فلسفی شهید سید مصطفی خمینی در الاهیات بالمعنی الاخص، مجله فلسفه و کلام اسلامی، سال چهل و دوم: شماره 1، پائیز و زمستان 1388.
•    نوآوریهای فلسفی شهید سید مصطفی خمینی در الاهیات بالمعنی الاعم، مجله خردنامه صدرا، شماره 60، حکمت صدرا، تابستان 1389.
•    بررسی علم خدا در کلام اسلامی، مجله تخصصی کلام اسلامی
•    دانای سر پیدا و نهان،  مجله تخصصی کلام اسلامی

ب. مقالات ترویجی و نقد:

•    معنویت در جهان معاصر از دیدگاه امام خمینی ( ره)، مجله ندا، سال نهم: شماره 28، جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1378.
•    لزوم گسترش اخلاق در مراکز علمی، مجله ندا، سال چهاردهم: شماره 52-51، جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1385.
•    رابطه قضایای توصیفی و الزامی، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال پانزدهم: شماره0 6، موسسه امام صادق: زمستان 1385.
•    Faith and Life, Mahjubah, No. Islamic Thought Foundation, Iran: Tehran, February, 2007.

ج. مقالات در نشریات بین المللی:

•    اتحاد العقل و العاقل و المعقول (به عربی)، مجله المحجه، شماره 14، لبنان: بیروت، 2006.
•    العلم الالهی بالجزییات قرائه تقریبیه مقارنه فی نظریات المدرستین المشائیه و المتعالیه (به عربی)، مجله نصوص معاصره، شماره 6، لبنان: بیروت، بهار 2006.  

4. ارائه مقالات در کنگره ها:              

•    نظر علامه شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درباره وجود ذهنی (ارائه سخنرانی به صورت کامل)،  کنگره شهید سید مصطفی خمینی، قم، 1377. چاپ در تهران.
•    مثل افلاطونی از منظر صدر المتألهین(ارائه سخنرانی به صورت کامل)، همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران، 1378. چاپ در تهران.
•    شناخت ویژگیهای رهبری امام خمینی (ره) (ارائه سخنرانی به صورت کامل)، نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی (ره)، تهران، 1379. چاپ در تهران.
•    معنویت در جهان معاصر از دیدگاه امام خمینی (ره) (ارائه سخنرانی به صورت کامل)، همایش نقش امام خمینی (ره) در احیای معنویت، مسکو، 2000. چاپ در مسکو.
•    قدس از دیدگاه ادیان سه گانه توحیدی (ارائه سخنرانی به صورت کامل)، همایش قدس شهر ادیان توحیدی، لندن، 2003. چاپ در لندن.
•    مقایسه نگرش صدرالمتألهین و ابن سینا در مسأله اتحاد عاقل و معقول (ارائه سخنرانی به صورت کامل)، همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران، 1383. چاپ در تهران.
•    مقایسه نظر ابن سینا و ملاصدرا در مسأله علم باری تعالی به جزئیات (ارائه سخنرانی به صورت کامل)،  همایش بین المللی ابن سینا، تهران، 1383.  چاپ در همدان.
•    ابتکارات صدرا در تناقض (ارائه سخنرانی به صورت کامل)، همایش جهانی حکیم ملاصدرا،  تهران، 1385. چاپ در تهران.
•    نقد شیخ الرئیس بر نظریه شوق هیولا به صورت،  همایش پاسداشت حکیم هزاره ها،  همدان، سال؟


5. فعالیتها :

•    رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین 
•    دانشیار دانشگاه تهران
•    دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمانهای غیردولتی حامی حقوق ملت فلسطین
•    دبیرکل جمعیت زنان
•    مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی
•    مدیر مسئول فصلنامه ندا
•    عضو هیئت امناء جمعیت زنان خارطوم
•    عضو هیأت تحریریه فصلنامه ندا
•    عضو هیأت کنفرانس اسلامی
•    عضو هیأت تحریریه مجله (علمی– پژوهشی)  متافیزیک،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

Theme: ParsDle ( parsdle.ir )