مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

طی حکمی از سوی جناب آقای داودی دبیر محترم جمعیت دفاع از ملت فلسطین ، جناب آقای ارسلان غمگین به عنوان رئیس شورای مقاومت اسلامی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان منصوب شد.
رئیس کمیته امداد استان خوزستان

رئیس کمیته امداد استان خوزستان

طی حکمی از سوی جناب آقای داودی دبیر محترم جمعیت دفاع از ملت فلسطین ، مرتضی موصلی به عنوان رئیس شورای مقاومت اسلامی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خوزستان منصوب شد.
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

طی حکمی از سوی جناب آقای داودی دبیر محترم جمعیت دفاع از ملت فلسطین ، مهندس رضا رضایی به عنوان رئیس شورای مقاومت اسلامی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان منصوب شد.