اساسنامه جمعیت دفاع از ملت فلسطین


بسم الله الرحمن الرحيم


در آستانه روز جهاني قدس سال ۱۳۷۹جمعيت دفاع از ملت فلسطين به همت گروهي از افراد دلسوز و علاقه مند به مسائل فلسطين اعلام موجوديت كرد.

طبق ماده سوم اساسنامه ، رسالت جمعيت در راستاي پيگيري مطالبات مردم فلسطين در مجامع بين المللي براي احقاق حقوق مادي و معنوي ملت فلسطين و محاكمه جنايتكاران صهيونيست در مجامع صالحه و مقابله با توطئه هاي صهيونيسم جهاني و حاميان بين المللي آن به ويژه دولت آمريكا است .

وظايف و مأموريتها 

1) رساندن پيام و مظلوميت مردم فلسطين به گوش جهانيان 

2) تلاش براي رشد معنوي ، اخلاقي ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ملت فلسطين با تأكيد بر نقش جوانان ، نوجوانان و نيروهاي مولّد و تمهيد برای حضور گسترده و سامان يافته آنان در عرصه هاي مختلف احقاق حقوق ملت فلسطين 

3) افشاي هويت رژيم صهيونيستي و نامشروع بودن آن و عدم امكان ملت سازي تحميلي اسرائيل و حمايت از موضع حضرت امام خميني (ره) مبني بر ضرورت نابودي رژيم صهيونيستي . 

4) كمك به تجهيز مادي و امكانات عمومي براي تداوم حيات مردم فلسطين اعم از اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، فني و علمي . 

5) كمك به تدوين دكترين تحقق آرمانهاي فلسطين ، تبيين خطوط قرمز و منافع ملي فلسطين 

6) پيگيري محاكمه سران جنايتكار رژيم صهيونيستي و جنايتكاران جنگي اسراييلي در مراجع بين المللي.  

7) پشتيباني لازم از نيروهاي وفادار به آرمانهاي ملت فلسطين از طرق مختلف و از جمله سامان دادن تشكلهاي مختلف مردمي و غير دولتي به صورت مستقل يا وابسته .

قسمت های جمعیت:

1) كميسيون سياسي وامور بين الملل :

اين كميسيون با برگزاري جلسات مستمر به ارائه تحليل هاي هفتگي در مورد منطقه خاورميانه و فلسطين مي پردازد . بر قراري ارتباط با سازمان هاي غير دولتي و شخصيت هاي خارجي و تدوين سياست همكاري هاي بين المللي جمعيت از جمله وظايف اين كميسيون است .

2) کميسيون فرهنگي :

اين كميسيون تدوين اصول و سياستهاي فرهنگي جمعيت در جهت گسترش و تعميق شناخت صهيونيسم و درك پيچيدگي ها و تنوع روشها و توطئه هاي صهيونيسم و اشاعه فرهنگ مقاومت فلسطين را بر عهده دارد .

3) كميسيون اقتصادي :

بررسي وضعيت اقتصادي فلسطين و رژیم اسراييل و ارائه طرح هاي اقتصادي براي تشكيل مجامع اقتصادي به منظور مقابله با صهيونيسم  از جمله اهداف اين كميسيون است .

4) كميسيون نيروي انساني :

تبيين ملاك هاي جذب و پيگيري مراحل گزينش نيروهاي ستادي جمعيت ، بر عهده اين كميسيون است .

5) كميته حقوقي :

بررسي موارد نقض حقوق مردم فلسطين در عرصه بين المللي و مطالعه قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد سرزمین هاي اشغالي بر عهده اين كميته است .

6) شاخه جوانان :

تشكيل هسته هاي همياري جوانان و راه اندازي مورد نمايشگاه های فرهنگی براي ترويج معارف فلسطين در شهرهاي مختلف از جمله فعاليت هاي اين شاخه به شمار مي رود و همچنین اين شاخه بافعاليت در كشور هاي منطقه خاورميانه ، راه اندازي گروه هاي خارجي فعال در زمينه مبارزه با صهيونيسم و دفاع از فلسطين را بر عهده دارد.

7) خبرگزاري قدس :

اين خبر گزاري كه در آبان ۱۳۸۰ تاسيس شد ، و به زبان های فارسی ، انگلیسی و عربی در مورد فلسطين و صهيونيسم فعالیت دارد.      www.qodsna.com

8) مركز اسناد و مطالعات راهبردي جمعيت :

اين مركز از ابتداي شهريور ۱۳۸۱با راه اندازي سه واحد «جمع آوري و ثبت اسناد» ، « مطالعه و تحقيق » و «عرضه و اطلاع رساني » فعاليت خود را آغاز كرده و مجموعه مناسبی برای پشتیبانی پژوهشی و علمی در مورد فلسطین به شمار می آید.

بخشی از فعالیت های جمعیت:

1) راه اندازی اتحادیه بین المللی سازمانهای غیر دولتی مدافع مردم فلسطین که 23 سازمان غیر دولتی از پنج قاره جهان در هیات موسس آن عضوند 

2) برپایی 19 دوره آموزشی برای اساتید دانشگاهها ، دانشجویان ، طلاب ، مدیران آموزش و پرورش و بسیجیان

3) برگزاری 10 همایش در داخل کشور و شرکت در 7 همایش در کشورهای انگلیس ، لبنان ، سوریه ، کویت و ترکیه

4) برگزاری 15 میزگرد سیاسی و نشست فرهنگی در دانشگاهها و حوزه ها

5) انتشار 18 عنوان کتاب

6) انتشار 20 عنوان ویژه نامه

7) برپایی 55 نمایشگاه در داخل و 4 نمایشگاه در خارج از کشور

8) برگزاری 200 مصاحبه اختصاصی با رسانه های داخلی و خارجی

9) راه اندازی سایت و نیز بانک اطلاعات جمعیت

10) انتشار 5 عنوان مجموعه پوستر نمایشگاهی

11) اعزام 20 نفر از نویسندگان و هنرمندان برای آشنایی بیشتر با منطقه به کشورهای لبنان و سوریه

12) راه اندازی NGO  حمایت از زنان و کودکان فلسطین

13) نگارش 9 عنوان نامه به سران کشورها و سازمانهای بین المللی

Theme: ParsDle ( parsdle.ir )